Bejelentkezés az Affidea call centeren keresztül Visszahívást kérek!

Visszahívást kérek

Toborzásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató

F-HR-HU-INT-015 V04
Bevezetés
Az Affidea etikus magatartást tanúsító egészségügyi szolgáltató. Az „Affidea” (valamint a T/1 személyű személyes (mi, minket, nekünk) és birtokos névmások (mienk)) alatt az Affidea Magyarország Kft., mint az állást feladó cég szerepel a hirdetésekben (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46., elérhetőség: +36 1 317 8610) értendő. Javasoljuk, hogy olvassa végig jelen Adatvédelmi tájékoztatót, hogy világosan láthassa, miként kezeljük személyes adatait az Affideánál zajló toborzási eljárás céljából.
Személyes adatok jogszerű kezelése
Elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, megóvása és tiszteletben tartása mellett, és a jogszabályok is erre köteleznek bennünket. A toborzást végző munkatársaink titoktartási kötelezettség vállalása mellett folytatják tevékenységüket. Személyes adatait az online toborzó felületen is is biztonságos módon tároljuk, és azokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre nem továbbítjuk.
Személyes adatait az Affidea jogos érdekei alapján kezeljük, azzal a céllal, hogy megtalálhassuk a megüresedett pozíciók betöltésére alkalmas személyeket és kezelhessük a jelöltek adatait a toborzási eljárás során. Ha állásra jelentkezik, azzal tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Affidea a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezeli személyes adatait és 180 napig tárolja azokat. A toborzás szempontjából releváns személyes adatainak kezelésére annak megítéléséhez van szükségünk, hogy alkalmas-e az adott munkakör betöltésére.
A személyes adatok forrásai
Ha álláshirdetésünkre jelentkezik, személyes adatait Ön vagy valamely más adatkezelő (pl. szakmai adatbázis-szolgáltató vagy fejvadászcég) hozza a tudomásunkra. Jelentkezését követően szakmai közösségi oldalakról (pl. LinkedIn) és más online forrásokból is gyűjthetünk Önre vonatkozó adatokat. Korábbi vagy jelenlegi munkáltatójával és munkatársaival csak abban az esetben vesszük fel a kapcsolatot, ha elérhetőségük megadásával ehhez hozzájárul.
A toborzási eljárást az Ön közvetlen megkeresésével is elindíthatjuk. A lehetséges jelöltekkel a nyilvánosan elérhető adatok, a szakmai közösségi oldalakra (pl. LinkedIn) feltöltött információk, valamint mások javaslatai és ajánlásai alapján vesszük fel a kapcsolatot.
Az általunk kezelt személyes adatok típusai
Ha jelentkezik egy általunk vagy a nevünkben eljáró fejvadász cég által feladott álláshirdetésre, az Affidea az önéletrajzában szereplő és az állásinterjún megosztott személyes adatait (különös tekintettel az elérhetőségeire, tanulmányaira, képesítéseire és szakmai múltjára vonatkozó adatokra), a felvételre való jogosultságát igazoló adatait, valamint a nyilvánosan elérhető személyes adatait fogja kezelni. Amennyiben korábbi munkáltatójával, illetve munkatársaival is felvesszük a kapcsolatot, az általuk közölt személyes adatokat is kezeljük. A múltjára, illetve büntetlen előéletére vonatkozó esetleges vizsgálatokról előzetesen tájékoztatjuk.
Abban az esetben, ha a toborzást az Ön közvetlen megkeresésével kezdeményezzük, csak a nyilvánosan elérhető adatait, a nevét és elérhetőségeit kezeljük mindaddig, amíg Ön kifejezésre nem juttatja, hogy érdekli-e az adott állás vagy sem.
Amennyiben érdeklődést tanúsít az állás iránt, személyes adatait ettől kezdve úgy kezeljük, mintha közvetlenül jelentkezett volna az állásra. Ha azonban az érdeklődés hiányát jelzi felénk, vagy ha nem sikerül Önt elérnünk, személyes adatait haladéktalanul töröljük.
A személyes adatok kezelésének céljai
Személyes adatokat kizárólag a toborzással összefüggő célokból kezelünk. A toborzás során személyes adatait készségei és tapasztalatai áttekintése és értékelése céljából kezeljük. Interjúkat szervezünk és tartunk, ellenőrizzük a hátterét és/vagy a szakképesítéseit, valamint referenciákat kérünk korábbi munkáltatóitól, munkatársaitól.
Sikeres elbírálás esetén, azaz ha felajánljuk Önnek az adott pozíciót, a munkaviszony fennállására vonatkozó új adatvédelmi tájékoztatót küldünk. Az új adatvédelmi tájékoztatóban szerepel majd minden releváns információ, valamint az is, hogy munkaviszonyának fennállása alatt milyen jogalapra hivatkozva kezeljük majd személyes adatait.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?
A megpályázott állással összefüggő (a munkakörre, valamint az elvárt készségekre és tapasztalatokra kiterjedő) személyes adatait azokkal az Ön által megnevezett személyekkel osztjuk meg, akik referenciát nyújtanak Önre vonatkozóan. Egyes pozíciók esetében a szakmai múlttal kapcsolatos adatokat az Affidea Csoport más tagjaival is közöljük a toborzás során, amennyiben ez az alkalmasság megítéléséhez szükséges. Készségesen állunk rendelkezésére további tájékoztatással ezzel kapcsolatban. Amennyiben elfogadja valamely állásajánlatunkat, személyes adatait az illetékes adó- és társadalom-biztosítási hatóságokkal is közöljük annak érdekében, hogy megkezdhesse a munkát.
Adatvédelemmel kapcsolatos jogok
Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg.
1) A személyes adataihoz való hozzáférés kérése. E jog értelmében megerősítést kaphat arra vonatkozóan, hogy kezeljük az adatait, valamint hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz és egyéb kiegészítő információkhoz is.
2) A személyes adatok helyesbítésének kérése. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.
3) A személyes adatok törlésének kérése. Ez a jog azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amennyiben az adatkezelés folytatásának nincs jogszerű célja, kérheti személyes adatai törlését.
4) Az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga. Azt jelenti, hogy bizonyos esetekben tiltakozhat az Affidea által folytatott adatkezelés ellen.
5) A személyes adatok kezelésének korlátozása. E jog alapján kérheti személyes adatai kezelésének a „zárolását”, illetve személyes adatai általunk történő kezelésének a megszüntetését. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de nem folytathatjuk a kezelésüket.
6) Adathordozhatósághoz való jog. Ennek értelmében Ön hozzáférhet személyes adataihoz és különböző szolgáltatások keretében saját céljaira felhasználhatja azokat. Ezen belül jogosult azokat egyszerűen és biztonságosan mozgatni, lemásolni és továbbítani, anélkül, hogy a használatuk akadályozva lenne.
Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti jogait illetően, vagy élni kíván azok bármelyikével, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel (a lenti elérhetőségek valamelyikén). Ha nincs megelégedve személyes adatai kezelésével, panaszát a Felügyeleti Hatóságnál jelezheti (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), javasoljuk azonban, hogy esetleges problémáival először mindig hozzánk forduljon.
Teendők kérdés esetén
Ha valami nem világos, vagy bármilyen kérdése merül fel, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselővel a dpo.hu@affidea.hu email címen vagy a toborzást végző munkatársunktól bővebb tájékoztatást kérni.