Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

Felhasználói feltételek

Üdvözöljük a https://www.affidea.hu/ webcím alatt található Affidea Magyarország Kft. (székhely: H-1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em.) által működtetett honlapon (a továbbiakban: Honlap), amelynek elsődleges célja általános tájékoztatás nyújtása egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Bevezetés

A Honlapra belépve Önnek tudomásul kell vennie és magára nézve kötelezőnek elismernie az alábbiakban ismertetett és részletezett felhasználási feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek, Feltételek), éppen úgy, mintha megállapodást írt volna alá az Affidea Magyarország Kft. – vel (továbbiakban: Szolgáltató, Affidea Magyarország Kft.). Ezért fontos, hogy Ön (továbbiakban: Felhasználó, Ön vagy Öné) a jelen Feltételeket gondosan elolvassa, és azokat tudomásul vegye.

Amennyiben az alábbiakban rögzített Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, hogy ne használja a Honlapot.

A Honlapot a Felhasználó csak saját felelősségére látogathatja. A látogatást megelőzően szintén a Felhasználó felelőssége, hogy a Honlaphoz történő hozzáféréshez minden szükséges előkészületet megtegyen. A Felhasználót terheli annak biztosítása, hogy internet kapcsolatán keresztül a Honlapra lépő valamennyi személy tisztában legyen ezekkel a Feltételekkel és elfogadja ezeket.

Felhívjuk az Önök figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket az Affidea Magyarország Kft. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni, azaz a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját elhatározása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a Feltételeket, hozzáadjon vagy eltávolítson ezekből a Feltételekből. Ezért a Honlap használata során időről időre érdemes ellenőriznie a Felhasználási Feltételeket, illetve a Feltételeket tartalmazó menüpont alján található dátumot, amely arról tájékoztatja a Felhasználókat, hogy mikor kerültek legutóbb frissítésre a Felhasználási Feltételek. A változtatásokat valamennyi Felhasználó köteles magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni tekintettel arra, hogy a Honlap használata a feltételek módosításának egyértelmű és akaratlagos elfogadását jelenti.

A Honlapot az Affidea Magyarország Kft. működteti és frissíti Magyarországon. Erre tekintettel a közölt információk – annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára – kizárólag Magyarország területén érvényesek, a Honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Affidea Magyarország Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, ezáltal a Felhasználók saját felelőssége, hogy a Magyarország területén kívüli Honlap, illetve annak a tartalmának használata a helyi jogszabályokkal összhangban legyen.

Honlap használata

Lehetetlen minden esetre kiterjedő, jelen Honlap elfogadható és elfogadhatatlan felhasználását meghatározó felsorolást készíteni.

Általánosságban elmondható, hogy a Szolgáltató nem tolerálja a Honlap olyan használatát, amely rontja vagy feltételezhetően ronthatja hírnevét, az oldal elérhetőségét, integritását vagy amely bármilyen jogi, adózási, szabályozási vagy egyéb felelősségi problémát okoz, vagy annak veszélyét rejti magában. A Szolgáltató ezért kéri, hogy Honlapját tartsa tiszteletben és ne használja azt rendeltetésétől eltérően, vagy olyan módon, amely sérti bármely fél jogait vagy feltételezhetően károkat okoz a másik félnek. A fenti kérés kiterjed mindazon személyekre, akik az Ön közreműködésével jutottak el a Honlaphoz.

A fentiekre tekintettel a teljesség igénye nélkül rögzítésre kerülnek azok a célok, amelyek megvalósítása érdekében a Felhasználó nem használhatja a Honlapot, illetve harmadik félnek nem teheti lehetővé és nem engedheti meg a Honlap használatát:

 • illetéktelen hozzáférés a Honlaphoz, a Honlapot tároló szerverhez, vagy bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a Honlappal kapcsolatos;
 • a Honlap üzemeltetésének, illetve bármely telekommunikációs hálózat minőségének vagy integritásának veszélyeztetése vagy megsértése;
 • más személyekről történő információ megszerzése vagy begyűjtése, beleértve azok e-mail címét, hozzájárulásuk nélkül;
 • bármilyen kereskedelmi célú használat, beleértve a direkt marketinget, felméréseket, versenyeket vagy piramisjátékokat, illetve láncleveleket, kéretlen e-maileket, spameket, reklámokat vagy promóciós anyagokat;
 • bármilyen anyag terjesztése, le- vagy feltöltése vagy továbbítása, amely vírusokat, trójai falovakat, számítógépes férgek vagy bármilyen egyéb ártalmas és hátrányos programokat tartalmaz;
 • szolgáltatásmegtagadási támadáson (DDoS) keresztül a Honlap megtámadása; vagy
 • bármely Internetes Szolgáltatást Nyújtó feltételeivel ellentétes magatartás tanúsítása.

Mindezt a Felhasználó a Honlap használat megkezdésének időpontjával elfogadja.

Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a honlap nem rendeltetésszerű használata vagy annak gyanúja esetén

 • vagy felfüggesztheti a Honlap, vagy annak bármely részének használatát,
 • vagy letilthatja a hozzáférést a Honlaphoz, vagy annak bármely részéhez,
 • vagy megszüntetheti a Honlap, vagy annak bármely részének használati jogát.

Ezután a Honlap nem rendeltetésszerű használatát jelenti az illetékes hatóságnak, továbbá saját jogi tanácsadóinak.

Ezenkívül a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy minden bizonyítékot közzé tegyen, amely közvetve vagy közvetlenül ennek az oldalnak a nem rendeltetésszerű használatára vonatkozik.

Bizalom az információk iránt

A Szolgáltató célja, hogy a Honlapon közzétett információk jelenlegi legjobb tudása és gyakorlata szerint pontosak és következetesek legyenek. Az Affidea Magyarország Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap rendszeres frissítése útján az orvostudomány és az orvosi gyakorlat folyamatosan fejlődéséhez igazodjon, mindazonáltal nem tudja garantálni, hogy mindig naprakészek legyenek a Honlapon közzétett információk.

Ugyanakkor nyomatékosan felhívjuk az Önök figyelmét, hogy a Szolgáltató általános tájékoztatás és ismeretterjesztés céljára működteti a Honlapot. Az egyes esetek különleges, az adott beteg igényeire szabott szakorvosi tanácsokat igényelhetnek, melyeket nem lehet ezen a Honlapon keresztül megadni. Következésképpen ez a Honlap csak tájékoztató jelleggel nyújt információkat, nem pótolja a szakorvos által tett kórmegállapítást és nem célja, hogy megfelelően kvalifikált egészségügyi szakemberrel történő konzultációt, általa felállított diagnózist helyettesítsen. Egészségüket érintő kérdésekben mindenképpen forduljanak megfelelő szakképzettséggel rendelkező orvoshoz!

A https://www.affidea.hu/, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A https://www.affidea.hu/ nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a honlapon található információk használatából fakadóan történnek.
Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlapon közzétett információk megfelelnek az Ön egészségi vagy orvosi követelményeinek. A Honlapon fellelhető információk pontossága nem garantált, továbbá azok változhatnak is. Ebből adódóan az Affidea Magyarország Kft. nem vállal garanciát semmilyen, a szolgáltatott információk felhasználásából adódó kárért vagy költségekért.
A vonatkozó jogi szabályozásokat figyelembe véve Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Honlapon közzétett információkkal szembeni bizalomból adódik.
A Honlap egy része tartalmazhat reklámot és támogatást. A reklámozók illetve
szponzorok felelősek azért, hogy a Honlapra felkerülő anyagaik megfeleljenek a nemzetközi és a magyar jogszabályoknak. Az Affidea Magyarország Kft. nem tehető felelőssé a reklámanyagok bármilyen hibájáért vagy pontatlanságáért.

Szellemi tulajdon

Minden anyag, amely a Honlapon található, vagy rajta keresztül elérhető, beleértve korlátozás nélkül szövegeket, képeket, ábrákat, illusztrációkat, logókat, gombikonokat, audioklippeket, videoklipeket, szoftvereket és más tartalmakat, továbbá azok összeállítását, összegyűjtését, elrendezését és sorolását (beleértve a Honlap „kinézetét és érzetét”) magyar és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védenek, és azokat az Affidea Magyarország Kft. birtokolja, ellenőrzi vagy ezen anyagok eredeti alkotóitól vagy azok engedélyezett licensz adóitól licenszét beszerzi. Minden ilyen jog fenntartva.
Fent említett anyagok csak megtekinthetőek a Honlapon. Ezen anyagoknak bármely más értelmű felhasználása – beleértve azok másolását, reprodukálását, módosítását, eladását, forgalmazását, kivonat készítését, újra-hasznosítását, átvételét, újrapublikálását, letöltését, lejátszását, elküldését, előadását vagy más jellegű hasznosítását – bármilyen módon és eszközökkel a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

Jelen Honlapon található valamennyi védjegy használata tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden, a Honlapon található és ott közzétett anyag a Felhasználó nem-kereskedelmi jellegű felhasználását célozza. Ezen Feltételek függvényében a Honlaphoz való hozzáféréshez, annak használatához és az azon feltüntetett anyagok megismeréséhez nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít a Felhasználónak a Szolgáltató. Vagyis a Honlap használata által semmilyen, a fent említett anyagokra vonatkozó cím, jog vagy érdek nem kerül Önnek átadásra.
A Honlapról kizárólag saját, személyes felhasználás céljából letölthet és kinyomtathat kivonatokat, valamint felhívhatja mások figyelmét a Honlapon megjelenő anyagokra. Tilos azonban módosítania azon nyomtatott vagy digitális anyagok másolatain, amiket kinyomtatott vagy letöltött és tilos forrás megjelölés nélkül és szövegkörnyezetéből kiragadva felhasználnia az oldalon található illusztrációkat, fotókat, videó-sorozatokat, vagy ábrákat. Amennyiben a fent részletezett Feltételek megszegésével kinyomtat, lemásol vagy letölt a Honlapról bármilyen anyagot, a Honlap használatára vonatkozó jog azonnali hatállyal visszavonandó.

Nem használhatja a Honlapon szereplő anyagokat kereskedelmi célokra az Affidea Magyarország Kft. vagy a licenszadók engedélyének beszerzése nélkül.

Felelősségünk kizárásának esetei

Az Affidea Magyarország Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy minden általa a Honlapon közzétett információ naprakész és teljes legyen, de nem garantálhatja azt, hogy ezen információk valóban helyesek és teljesek lesznek.

A Szolgáltató minden ésszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy valamennyi engedélyezett felhasználó számára biztosítsa a Honlap folyamatos elérhetőségét, azonban nem garantálja, hogy a Honlap állandóan elérhető vagy szervertámadásoktól mentes lesz.
A Honlap üzemeltetője az Affidea Magyarország Kft. sem a Szolgáltató, sem az Affidea Magyarország Kft. valamelyik licensz tulajdonosa, vagy szolgáltatója vagy beszállítója nem garantálja azt, hogy a Honlap megszakításoktól és hibáktól mentes lesz, hogy a fellépő hibákat kijavítja, vagy hogy a Honlap vagy az elérhetőségét biztosító szerver vírus- vagy más ártalmas elemektől mentesek maradnak.
Az Affidea Magyarország Kft. nem garantálja, hogy a Honlapon lévő anyagok, vagy a Honlapon keresztül elért harmadik fél által rendelkezésre bocsájtott anyagok helyesek, pontosak, időszerűek és megbízhatóak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá semmilyen olyan megrongálódásért, kárért (beleértve a Felhasználó számítógépes rendszerének meghibásodását vagy adatainak elvesztését is), amely bármely fent hivatkozott termék, ajánlat, tartalom vagy anyag használatából (beleértve korlátozás nélkül a letöltést) adódik.

A Szolgáltató munkatársaitól vagy a Honlapról szerzett bármilyen tanács vagy információ sem képezheti olyan garancia alapját, amelyeket nem kifejezetten jelen Feltételek biztosítanak.
A Szolgáltató felelősségének kizárásának megfogalmazásakor figyelembe veszi a mindenkor hatályos vonatkozó jogi szabályozásokat.

Felelősség korlátozása

A Honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Affidea Magyarország Kft. nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett és véletlenszerű kárért, – beleértve de nem korlátozva az elmaradt szerződés vagy haszon, elmaradt bevétel vagy jövedelem, elmaradt jóhírnév, elmaradt várt megtakarítás, adatok vagy más eszmei veszteségek (még ha a Szolgáltató kapott is értesítést az ilyen károk lehetőségéről) terén jelentkező károkat – ideértve azon károkat, amelyek az alábbiakból, illetve azok következményeiből keletkeznek:

 • a Honlap használata vagy használatára való képtelenség;
 • a Honlapon, vagy bármely más, a Honlaphoz vagy a Honlapról linkelt
 • weboldalakon megtalálható bármely tartalom vagy egyéb anyag használata;
 • a Felhasználó adatátvételéhez történő illetéktelen hozzáférés;
 • bármely harmadik fél Honlapon tett nyilatkozatai; vagy
 • bármely más ügy, amely az Honlapra vonatkozik.

A Szolgáltató a rá és tevékenységére irányadó jogszabályok által megengedett legmagasabb fokig kizárja a felelősségét.

Amennyiben Ön elégedetlen a Honlap bármely részével, vagy ezen feltételek bármelyikével, az egyetlen és kizárólagos megoldás a Honlap használatának az Ön részéről történő megszakítása.
Jelen Feltételek nem befolyásolják az Affidea Magyarország Kft. felelősségét, azokban az esetekben, amikor az alkalmazandó hatályos jog kimondja, hogy felelősségét nem korlátozhatja vagy nem zárhatja ki.

Hivatkozások

A Honlap tartalmaz harmadik felek weboldalira hivatkozó linkeket. Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél weboldalán közzétett tartalomért. Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy belép harmadik fél Honlapról linkelt weboldalára, azt saját kockázatára teszi.

A Szolgáltató általában üdvözli azokat a viszont-linkeket, amelyek más megfelelő, releváns weboldalakról a Honlapra mutatnak, ennek feltétele, hogy Szolgáltató előzetes belegyezését adja ilyen linkek létrehozásához. Az előzőekben vázoltak mellett, az Affidea Magyarország Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármilyen indoklás nélkül megtagadja hozzájárulását ilyen linkek létrehozásához.
Bármely más weboldalról a Honlapra irányító link csak olyan módon prezentálható, hogy az ne legyen káros hatással a felhasználó látogatási tapasztalatára („iFrame” vagy bármely hasonló technikák).
A Honlapon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Affidea Web Booking

Az Affidea Web Booking – egyebek mellett – az egyik módja annak, ahogyan Ön időpontot kérjen az Affidea által nyújtott diagnosztikai vizsgálatokra.

Tájékoztatjuk, hogy az Affidea Web Booking időpontfoglaló rendszerének hozzáférésére, valamint annak használatára a jelen Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok irányadók. Az Affidea Web Booking rendszerébe történő regisztrációja során Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Ön nem jogosult az Affidea Web Booking használatára, amennyiben nem fogadja el teljes egészében a jelen Felhasználási Feltételeket.

Az Affidea Web Booking használatára irányadó a vonatkozó Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztató és a Cookie Tájékoztató is.

Az Affidea Web Booking célja az, hogy online időpont kérést biztosítson Önnek az Affidea által nyújtott diagnosztikai egészségügyi szolgáltatásaira, ennek keretében az Ön személyes adatait ellenőrizheti. Az online időpont kérés alkalmával kiválasztott vizsgálat és keletkezett adatlap a későbbi egészségügyi ellátás alapját képezi, kérjük, erre figyelemmel szolgáltasson adatot. Ön az időpontfoglalással tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a természetes személyek azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt a szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell mutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása vagy sikertelensége esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

Az Affidea Call center munkatársa az időpontfoglalás elküldése után minden esetben telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot az Ön által meghatározott vizsgálat és időpont véglegesítésének, illetve szükség esetén módosításának érdekében. Ezúton felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Affidea Web Booking szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából – például valós szolgáltatásigénybevételi szándék nélküli időpontfoglalás – eredő valamennyi kárának megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató a polgári jog szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai szerint érvényesíti.

A Szolgáltató az elvárható keretek között biztosítja a kért egészségügyi ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a szolgáltatásait a bejelentkezéskor Ön által kiválasztott telephely(ek)en nyújtani, úgy jogosult az ilyen szolgáltatások ellátását más telephelyén, vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi szolgáltatónál biztosítani.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa a szolgáltatásnyújtás során igénybe vett orvosok vagy egyéb, a szolgáltatások nyújtásában résztvevő személyek által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban az Ön rendelkezésére álljon. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően Önnel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos/egyéb személy akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni nem tud, úgy Ön új vizsgálati időpontot köteles egyeztetni. Ön a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Figyelemmel arra, hogy a betegellátás a Szolgáltató által üzemeltetett telephely(ek)en folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a szolgáltatás megkezdésében. Ön ilyen időben később kezdődő szolgáltatásnyújtás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen. Ön az időpontfoglalással tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtására a Szolgáltató a páciensekkel szemben további szabályokat és feltételeket állapíthat meg. Abban az esetben, ha a páciens bármely ilyen jellegű szabálynak, illetve feltételnek nem felel meg, és emiatt a szerződött szolgáltatás teljesítése nem lehetséges, úgy azért a Szolgáltató semmilyen felelősségre nem vonható az Ön részéről.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Affidea Magyarország Kft. által nyújtott diagnosztikai szolgáltatások igénybevételére való bejelentkezés még a Szolgáltató általi visszajelzéssel sem hozza létre az Affidea Magyarország Kft. és a Felhasználók közötti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés megkötésére az előre egyeztett vizsgálati időpontban kerül sor a vizsgálat helyszínén. A Szerződés alapján Ön, mint megbízó megbízza Affidea Magyarország Kft.-t az előjegyzett szolgáltatás elvégzésével, Affidea Magyarország Kft. pedig a megbízás elfogadásával az előjegyzett egészségügyi szolgáltatást nyújtja Önnek. A Szerződésre az Affidea Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételei irányadók.

Az Affidea által nyújtott egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási (NEAK) finanszírozással vagy anélkül is igénybe vehető. Amennyiben társadalombiztosítási finanszírozás nélkül szeretné igénybe venni szolgáltatásunkat, a hatályos árlista https://www.affidea.hu/privat-arlista/ webcímen érhető el, illetve az Affidea Call centere bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról. Az Affidea jogosult listaárait, azok közzétételével egyidejűleg, bármikor módosítani.

Titoktartás

Az Affidea Magyarország Kft. elkötelezett a Felhasználók adatvédelme és biztonsága mellett. Minden olyan személyes adatot, amelyet Öntől begyűjt, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozza fel. Az alábbi linken megtalálhatja a részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

A Felhasználó a jelen Honlapra történő belépésével elfogadja azt, hogy az Interneten keresztül áthaladó információk nem mentesek harmadik felek beavatkozásaitól. Következésképpen az Affidea Magyarország Kft. nem tudja garantálni az Interneten keresztül a felhasználóra vonatkozó információk titkosságát, illetve bizalmas jellegét.

További Feltételek

A jelen Feltételek alkotják az Affidea Magyarország Kft. és Ön közötti teljes megállapodást, tekintettel a Honlaphoz, illetve bármely más harmadik fél oldalaihoz ezen Honlapon keresztül való hozzáférésére.
Amennyiben ezen felhasználói feltételek közül bármelyik nemzeti vagy nemzetközi jogi szabályozásba ütközne, úgy az érintett feltétel a többi felhasználói feltételtől elkülönülten érvénytelennek minősül, azonban ez a rész nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és kivitelezhetőségét.

Irányadó jog

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint azok értelmezésére a magyar jog irányadó. A Honlappal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A jelen Felhasználási Feltételek kelte: 2021.03.03.