Bejelentkezés az Affidea call centeren keresztül Visszahívást kérek!

Visszahívást kérek

Felhasználói feltételek

F-LC-HU-INT-017-04_hun V00
Üdvözöljük a https://www.affidea.hu/ webcím alatt található Affidea Magyarország Kft. (székhely: H-1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em.; “Affidea”) által működtetett honlapon.
A https://www.affidea.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap) a felhasználók csak saját felelősségükre látogathatják. Ezen Feltételeket az Affidea Magyarország Kft. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.
Az Affidea Magyarország Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. A közölt információk – annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára – kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Bevezetés

1. A Honlapra belépve Önnek tudomásul kell vennie és magára nézve kötelezőnek elismernie az alábbiakban ismertetett és részletezett Felhasználási Feltételeket, (továbbiakban: Feltételek), éppen úgy, mintha megállapodást írt volna alá az Affidea Magyarország Kft. – vel (továbbiakban: SzolgáltatóAffidea Magyarország Kft.). Ezért fontos, hogy Ön (továbbiakban: Felhasználó, Ön vagy Öné) a jelen Feltételeket gondosan elolvassa, és azokat tudomásul vegye.
2. Amennyiben ezeket a Feltételeket nem fogadja el, nem használhatja ezt a Honlapot.
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját elhatározása szerint bármikor változtassa, módosítsa, hozzáadjon vagy eltávolítson ezekből a Feltételekből. Ezért a Honlap használata során időről időre érdemes ellenőriznie a Feltételeket. A változtatásokat valamennyi felhasználó köteles magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni tekintettel arra, hogy a Honlap használata a feltételek módosításának egyértelmű és akaratlagos elfogadását jelenti.
4. Ezek a feltételek kiegészülhetnek további, különleges tartalmakra és tevékenységekre vonatkozó feltételekkel, melyeket a Honlap használatával Ön szintén elfogad.
5. A Felhasználó felelőssége, hogy a Honlaphoz történő hozzáféréshez minden szükséges előkészületet megtegyen. Szintén a Felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa azt, hogy internet kapcsolatán keresztül a Honlapra lépő valamennyi személy tisztában legyen ezekkel a Feltételekkel és elfogadja ezeket.

Honlap használata

1. Lehetetlen minden esetre kiterjedő, jelen Honlap elfogadható és elfogadhatatlan felhasználását meghatározó felsorolást készíteni.
2. Általánosságban elmondható, hogy a Szolgáltató nem tolerálja a Honlap olyan használatát, amely rontja vagy feltételezhetően ronthatja hírnevét, az oldal elérhetőségét, integritását vagy amely bármilyen jogi, adózási, szabályozási vagy egyéb felelősségi problémát okoz, vagy annak veszélyét rejti magában. A Szolgáltató ezért kéri, hogy Honlapját tartsa tiszteletben és ne használja azt rendeltetésétől eltérően, vagy olyan módon, amely sérti bármely fél jogait vagy feltételezhetően károkat okoz a másik félnek. A fenti kérés kiterjed mindazon személyekre, akik az Ön közreműködésével jutottak el a Honlaphoz.
3. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a honlap nem rendeltetés szerű használata vagy annak gyanúja esetén
• vagy felfüggesztheti a Honlap vagy annak bármely részének használatát,
• vagy letilthatja a hozzáférést a Honlaphoz vagy annak bármely részéhez,
• vagy megszüntetheti a Honlap vagy annak bármely részének használati jogát.
1. Ezután a Honlap nem rendeltetésszerű használatát jelenti az illetékes hatóságnak, továbbá saját jogi tanácsadóinak.
2. Ezenkívül a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy minden bizonyítékot közzé tegyen, amely közvetve vagy közvetlenül ennek az oldalnak a nem rendeltetésszerű használatára vonatkozik.

Szellemi tulajdon

1. Minden anyag, amely a Honlapban található, vagy rajta keresztül elérhető, beleértve korlátozás nélkül szövegeket, képeket, ábrákat, illusztrációkat, logókat, gombikonokat, audioklippeket, videoklipeket, szoftvereket és más tartalmakat, továbbá azok összeállítását, összegyűjtését, elrendezését és sorolását (beleértve a Honlap „kinézetét és érzetét”) magyar és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védenek, és azokat az Affidea Magyarország Kft. birtokolja, ellenőrzi vagy ezen anyagok eredeti alkotóitól vagy azok engedélyezett licensz adóitól licenszét beszerzi. Minden ilyen jog fenntartva.
2. Fent említett anyagok csak megtekinthetőek a Honlapon. Ezen anyagoknak bármely más értelmű felhasználása – beleértve azok másolását, reprodukálását, módosítását, eladását, forgalmazását, kivonat készítését, újra-hasznosítását, átvételét, újrapublikálását, letöltését, lejátszását, elküldését, előadását vagy más jellegű hasznosítását – bármilyen módon és eszközökkel a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.
3. Jelen Honlapon található valamennyi védjegy használata tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
4. Minden, a Honlapon található és ott közzétett anyag a Felhasználó nem-kereskedelmi jellegű felhasználását célozza. Ezen Feltételek függvényében a Honlaphoz való hozzáféréshez, annak használatához és az azon feltüntetett anyagok megismeréséhez nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosít a Felhasználónak a Szolgáltató. Vagyis a Honlap használata által semmilyen, a fent említett anyagokra vonatkozó cím, jog, vagy érdek nem kerül Önnek átadásra.
5. A Honlapról kizárólag saját, személyes felhasználás céljából letölthet és kinyomtathat kivonatokat, valamint felhívhatja mások figyelmét a Honlapon megjelenő anyagokra. Tilos azonban módosítania azon nyomtatott vagy digitális anyagok másolatain, amiket kinyomtatott vagy letöltött és tilos forrás megjelölés nélkül és szövegkörnyezetéből kiragadva felhasználnia az oldalon található illusztrációkat, fotókat, videó sorozatokat, vagy ábrákat. Amennyiben a fent részletezett Feltételek megszegésével kinyomtat, lemásol vagy letölt a Honlapról bármilyen anyagot, a Honlap használatára vonatkozó jog azonnali hatállyal visszavonandó.
6. Nem használhatja a Honlapon szereplő anyagokat kereskedelmi célokra az Affidea Magyarország Kft. vagy a licenszadók engedélyének beszerzése nélkül.

Felelősségünk kizárásának esetei

1. Az Affidea Magyarország Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy minden általa a Honlapon közzétett információ naprakész és teljes legyen, de nem garantálhatja azt, hogy ezen információk valóban helyesek és teljesek lesznek.
2. A Szolgáltató minden ésszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy valamennyi engedélyezett felhasználó számára biztosítsa a Honlap folyamatos elérhetőségét, azonban nem garantálja, hogy a Honlap állandóan elérhető vagy szervertámadásoktól mentes lesz.
3. A Honlap üzemeltetője az Affidea Magyarország Kft. Sem a Szolgáltató, sem az Affidea Magyarország Kft. valamelyik licensz tulajdonosa, vagy szolgáltatója, vagy beszállítója nem garantálja azt, hogy a Honlap megszakításoktól és hibáktól mentes lesz, hogy a fellépő hibákat kijavítja, vagy hogy a Honlap vagy az elérhetőségét biztosító szerver vírus- vagy más ártalmas elemektől mentesek maradnak.
4. Az Affidea Magyarország Kft. nem garantálja, hogy a Honlapon lévő anyagok, vagy a Honlapon keresztül elért harmadik fél által rendelkezésre bocsájtott anyagok helyesek, pontosak, időszerűek és megbízhatóak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá semmilyen olyan megrongálódásért, kárért (beleértve a Felhasználó számítógépes rendszerének meghibásodását vagy adatainak elvesztését is), amely bármely fent hivatkozott termék, ajánlat, tartalom vagy anyag használatából (beleértve korlátozás nélkül a letöltést) adódik.
5. A Szolgáltató munkatársaitól vagy a Honlapról szerzett bármilyen tanács vagy információ sem képezheti olyan garancia alapját, amelyeket nem kifejezetten jelen Feltételek biztosítanak.
6. A Szolgáltató felelősségének kizárásának megfogalmazásakor figyelembe veszi a mindenkor hatályos vonatkozó jogi szabályozásokat.

Felelősség korlátozása

A Honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Affidea Magyarország Kft. nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett és véletlenszerű kárért, – beleértve de nem korlátozva az elmaradt szerződés vagy haszon, elmaradt bevétel vagy jövedelem, elmaradt jóhírnév, elmaradt várt megtakarítás, adatok vagy más eszmei veszteségek (még ha a Szoláltatót kapott is értesítést az ilyen károk lehetőségéről) terén jelentkező károkat – ideértve azon károkat, amelyek az alábbiakból, illetve azok következményeiből keletkeznek:
• a Honlap használata vagy használatára való képtelenség;
• a Honlapon, vagy bármely más, a Honlaphoz vagy a Honlapról linkelt
• weboldalakon megtalálható bármely tartalom vagy egyéb anyag használata;
• a Felhasználó adatátvételéhez történő illetéktelen hozzáférés;
• bármely harmadik fél Honlapon tett nyilatkozatai; vagy
• bármely más ügy, amely az Honlapra vonatkozik.
1. A Szolgáltató elismeri felelősségét saját hanyagságából eredő haláleset vagy személyi sérülés, illetve megtévesztés esetére, valamint abban az esetben, ha a vonatkozóan hatályos jogi szabályozás elmarasztalást ír elő.
2. Amennyiben Ön elégedetlen a Honlap bármely részével, vagy ezen feltételek bármelyikével, az egyetlen és kizárólagos megoldás a Honlap használatának az Ön részéről történő megszakítása.
3. Jelen Feltételek nem befolyásolják az Affidea Magyarország Kft. felelősségét, azokban az esetekben, amikor az alkalmazandó hatályos jog kimondja, hogy felelősségét nem korlátozhatja vagy nem zárhatja ki.

Bizalom az információk iránt

1. A Szolgáltató célja, hogy a Honlapon közzétett információk jelenlegi legjobb tudása és gyakorlata szerint pontosak és következetesek legyenek. Mindazonáltal, az orvostudomány és az orvosi gyakorlat folyamatosan fejlődik és az egyes esetek különleges tanácsokat igényelhetnek, melyeket nem lehet ezen a Honlapon keresztül megadni. Következésképpen ez a Honlap csak tájékoztató jelleggel nyújt információkat. Nem célja, hogy megfelelően kvalifikált egészségügyi szakemberrel történő konzultációt helyettesítsen. Egészségüket érintő kérdésekben mindenképpen forduljanak orvoshoz!
2. A https://www.affidea.hu/, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A https://www.affidea.hu/ nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a honlapon található információk használatából fakadóan történnek.
3. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlapon közzétett információk megfelelnek az Ön egészségi vagy orvosi követelményeinek. A Honlapon fellelhető információk pontossága nem garantált, továbbá azok változhatnak is. Ebből adódóan az Affidea Magyarország Kft. nem vállal garanciát semmilyen, a szolgáltatott információk felhasználásából adódó kárért vagy költségekért.
4. A vonatkozó jogi szabályozásokat figyelembe véve Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Honlapon közzétett információkkal szembeni bizalomból adódik.
5. A Honlap egy része tartalmazhat reklámot és támogatást. A reklámozók illetve
szponzorok felelősek azért, hogy a Honlapra felkerülő anyagaik megfeleljenek a nemzetközi és a magyar jogszabályoknak. Az Affidea Magyarország Kft. nem tehető felelőssé a reklámanyagok bármilyen hibájáért vagy pontatlanságáért.

A Honlap használata

Felhasználó elfogadja, hogy az alábbiakban felsorolt célokból nem használja a Honlapot illetve harmadik félnek nem teszi lehetővé és nem engedi meg a Honlap használatát:
• illetéktelen hozzáférés a Honlaphoz, a Honlapot tároló szerverhez, vagy bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a Honlappal kapcsolatos;
• a Honlap üzemeltetésének, illetve bármely telekommunikációs hálózat minőségének vagy integritásának veszélyeztetése vagy megsértése;
• más személyekről történő információ megszerzése vagy begyűjtése, beleértve azok e-mail címét, hozzájárulásuk nélkül;
• bármilyen kereskedelmi célú használat, beleértve a direkt marketinget, felméréseket, versenyeket vagy piramisjátékokat, illetve láncleveleket, kéretlen e-maileket, spameket, reklámokat vagy promóciós anyagokat;
• bármilyen anyag terjesztése, le- vagy feltöltése vagy továbbítása, amely vírusokat, trójai falovakat, kukacokat vagy bármilyen egyéb ártalmas és hátrányos programokat tartalmaz;
• szolgáltatásmegtagadási támadáson keresztül a Honlap megtámadása; vagy
• bármely Internetes Szolgáltatást Nyújtó feltételeivel ellentétes magatartás tanúsítása;

Linkek

1. A Honlap tartalmaz harmadik felek weboldalira hivatkozó linkeket. Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél weboldalán közzétett tartalomért. Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy belép harmadik fél Honlapról linkelt weboldalára, azt saját kockázatára teszi.
2. A Szolgáltató általában üdvözli azokat a viszont-linkeket, amelyek más megfelelő, releváns weboldalakról a Honlapra mutatnak, ennek feltétele, hogy Szolgáltató előzetes belegyezését adja ilyen linkek létrehozásához. Az előzőekben vázoltak mellett, az Affidea Magyarország Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármilyen indoklás nélkül megtagadja hozzájárulását ilyen linkek létrehozásához.
3. Bármely más weboldalról a Honlapra irányító link csak olyan módon prezentálható, hogy az ne legyen káros hatással a felhasználó látogatási tapasztalatára (keretezések vagy bármely hasonló technikák).
4. A Honlapon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Affidea Web Booking

Az Affidea Web Booking – egyebek mellett – az egyik módja annak, ahogyan Ön időpontot kérjen az Affidea által nyújtott diagnosztikai vizsgálatokra.

Tájékoztatjuk, hogy az Affidea Web Booking időpontfoglaló rendszerének hozzáférésére, valamint annak használatára a jelen Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok irányadók. Az Affidea Web Booking rendszerébe történő regisztrációja során Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Ön nem jogosult az Affidea Web Booking használatára, amennyiben nem fogadja el teljes egészében a jelen Felhasználási Feltételeket.

Az Affidea Web Booking használatára irányadó a vonatkozó Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztató és a Cookie Tájékoztató is.

Az Affidea Web Booking célja az, hogy online időpont kérést biztosítson Önnek az Affidea által nyújtott diagnosztikai egészségügyi szolgáltatásaira, személyes adatait ellenőrizheti. Az online időpont kérés alkalmával kiválasztott vizsgálat és keletkezett adatlap a későbbi egészségügyi ellátás alapját képezi, kérjük, erre figyelemmel szolgáltasson adatot. Affidea Call center munkatársa az időpontfoglalás elküldése után minden esetben telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot az Ön által meghatározott vizsgálat és időpont véglegesítésének, illetve szükség esetén módosításának érdekében.

Az időpont véglegesítésével Ön és Affidea között egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A létrejött egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján Ön, mint Megbízó megbízza Affideát az előjegyzett szolgáltatás elvégzésével, Affidea pedig a megbízás elfogadásával az előjegyzett egészségügyi szolgáltatást nyújtja.

Az Affidea által nyújtott egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási (NEAK) finanszírozással vagy anélkül is igénybe vehető. Amennyiben társadalombiztosítási finanszírozás nélkül szeretné igénybe venni szolgáltatásunkat, a hatályos árlista https://www.affidea.hu/privat-arlista/ webcímen érhető el, illetve az Affidea Call centere bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról. Az Affidea jogosult listaárait, azok közzétételével egyidejűleg, bármikor módosítani.

Elállási jog gyakorlása

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételétől való elállási jogával kíván élni, azt az Affidea Call centerén keresztül teheti meg, lemondva az előjegyzést.

Titoktartás

1. Az Affidea Magyarország Kft. elkötelezett a Felhasználók adatvédelme és biztonsága mellett. Minden olyan személyes adatot, amelyet Öntől begyűjt, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozza fel.
2. A Felhasználó a jelen Honlapra történő belépésével elfogadja azt, hogy az Interneten keresztül áthaladó információk nem mentesek harmadik felek beavatkozásaitól. Következésképpen az Affidea Magyarország Kft. nem tudja garantálni az Interneten keresztül a felhasználóra vonatkozó információk titkosságát, illetve bizalmas jellegét.

További Feltételek

1. A jelen Feltételek alkotják az Affidea Magyarország Kft. és Ön közötti teljes megállapodást, tekintettel a Honlaphoz, illetve bármely más harmadik fél oldalaihoz ezen Honlapon keresztül való hozzáférésére.
2. Amennyiben ezen felhasználói feltételek közül bármelyik nemzeti vagy nemzetközi jogi szabályozásba ütközne, úgy az érintett feltétel a többi felhasználói feltételtől elkülönülten érvénytelennek minősül, azonban ez a rész nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és kivitelezhetőségét.

Irányadó jog

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint azok értelmezésére a magyar jog irányadó. Az Affidea Honlappal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

.
A jelen Felhasználási Feltételek kelte: 2020.10.01.