Adatvédelmi tájékoztató

 
 

Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztató

Az Affidea etikus egészségügyi szolgáltató. Az „Affidea” (valamint a T/1 személyű személyes (mi, minket, nekünk) és birtokos névmások (mienk)) alatt az Affidea Magyarország Kft. (székhely: 1083 Budapest Bókay János utca 44-46. 8.em.) és közös adatkezelője, az Affidea BV (székhely: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdam, Netherlands) értendő. Az Ön kapcsolati pontja a magyar Adatvédelmi tisztviselő. Kapcsolat részletei a 9. pontban.

1. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Az alábbiakban az adatkezeléseink céljaival és jogalapjaival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat osztjuk meg Önnel. Az adatkezelés céljairól és jogalapjairól jelen tájékoztató Mellékletében tájékozódhat részletesebben.

1.1. A kért egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes és egészségügyi adatainak kezelése.

Elköteleztük magunkat személyes adatainak megóvása mellett, és a jogszabályok is erre köteleznek bennünket. Az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelése főszabály szerint szakmai titoktartásra kötelezett egészségügyi szakembereink felelőssége mellett történik.

Személyes adatait (pl. a nevét és az elérhetőségét) és egészségügyi adatait (pl. valamely kért diagnózissal/kezeléssel vagy az általunk végzett állapotfelméréssel kapcsolatos adatok) alapvetően a szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújtása céljából kell kezelnünk. Alapvető személyes és egészségügyi adatai kezelésére az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződés előkészítése, illetve annak teljesítése jogalapot szolgáltat a fenti célból történő adatkezeléshez.

Amennyiben ön központjaink valamelyikén tartózkodásának ideje alatt szélsőséges vagy életveszélyes állapotban lenne, egészségügyi adatait az Ön egészsége és jólléte megőrzése érdekében, létfontosságú érdekeinek védelme alapján kezeljük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiek szerint adatkezelés a szolgáltatásnyújtás feltételeként értelmezhető, a szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott egészségügyi szolgáltatást nyújtani.

1.2. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az Affideánál folyamatosan keressük a módját, hogy miként tudnánk jobb szolgáltatásokat nyújtani.

Miután nálunk járt, visszajelzést kérünk Öntől a tapasztalataival kapcsolatban. Az elégedettségi felmérésben való részvétel önkéntes, és nincs kihatással az Önnek nyújtott szolgáltatásokra. Az Önről begyűjtött adatok elemzésével továbbá megvizsgáljuk szolgáltatásaink igénybevételének körülményeit üzletfejlesztés érdekében (például a betegek lakóhelye alapján döntünk arról, hogy nyissunk-e valahol új egészségügyi központot). A fenti célokból történő adatkezelések jogalapja, az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása.

1.3. Amennyiben szeretné, önkéntesen az Affidea alábbi adatkezeléséhez is hozzájárulhat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban található megfelelő négyzetek megjelölésével többletköltség nélkül önkéntes hozzájárulását adhatja az alábbiak bármelyikéhez vagy mindegyikéhez.

A) Adatok anonimizálása egészségügyi szolgáltatások fejlesztése céljából

Elköteleztük magunkat egészségügyi szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése mellett. Kérjük, szíveskedjék támogatni bennünket e törekvésünkben és járuljon hozzá, hogy személyes adatairól anonim másolatot készítsünk, majd azt kutatás és fejlesztés céljára használjuk. Anonomizálás alatt azt a személyes adatokkal végzett eljárást értjük, melynek során véglegesen beazonosíthatatlanná válik az a személy, akire az adatok vonatkoznak. Ennek köszönhetően az adatok tulajdonosának kiléte rejtve marad.

A kutatás-fejlesztés terén szeretnénk együttműködni más egészségügyi és informatikai szakemberekkel és adatokat tervezünk megosztani velük (azok teljes és visszafordíthatatlan anonimizálását követően). Anonim adatait más célra nem használjuk, és személyazonosításra alkalmas információk nem tartoznak közéjük.

B) Marketing célú megkeresés

Szeretnénk, ha ismerné általános egészségügyi szolgáltatásainkat, és élhetne a személyre szabott akcióink és egészségügyi szolgáltatásaink adta lehetőségekkel. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy személyre szabott ajánlatokkal keressük meg önt, emlékeztetőt is küldünk Önnek, amikor egy adott vizsgálat megismétlése aktuálissá válik.

Ha később meggondolná magát, hozzájárulását/hozzájárulásait bármikor visszavonhatja, és ez semmilyen kihatással nem lesz az önnek nyújtott egészségügyi ellátásra. Hozzájárulásának visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának részleteiről jelen tájékoztató 7. pontjában talál bővebb tájékoztatást.

2. Milyen adatokat kezelünk?

Az Affideával fennálló kapcsolata során három forrásból gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatot: (1) Öntől, (2) másoktól és (3) egészségügyi tevékenységünkből eredően.

(1) Annak érdekében, hogy egészségügyi szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek, alapvető személyes adatai (különösen személyazonosító adatai), (a szolgáltatásaink kifizetéséhez szükséges) fizetési és biztosítási adatai, valamint egészségügyi adatai (különösen az egészségügyi állapotával kapcsolatos adatok) megadására kérjük. Ha úgy dönt, hogy rendelkezésünkre bocsátja a korábban készült felvételeket és orvosi jelentéseket, úgy azokat az elvégzendő diagnosztikai feladattal és/vagy orvosi kezeléssel összefüggő célokból rendszereinken eltároljuk és kezeljük. Amennyiben önként közli velünk legközelebbi hozzátartozója vagy családtagja elérhetőségét, ezt az adatot csak sürgős esetben, illetve akkor használjuk, ha Önt nem sikerül elérnünk.

(2) Másoktól különösen az alábbi esetekben gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat:

a) Amennyiben Önt egy egészségügyi szolgáltató (beutaló orvos vagy kórház) utalja be a központunkba, és az Ön számára legmegfelelőbbnek tűnő egészségügyi szolgáltatás kiválasztásához szükségesnek találjuk, egyeztetünk a beutaló személlyel az Ön egészségügyi állapotát és/vagy kezelését illetően.

b) Ha az Önnek nyújtott orvosi diagnosztikai szolgáltatást és/vagy kezelést (akár állami, akár magán) biztosító fizeti, az egészségügyi szolgáltatás megkezdését megelőzően ellenőriznünk kell a biztosítási fedezet meglétét.

(3) Az orvosi diagnosztika és/vagy kezelés során egészségügyi adatokat rögzítünk Önre vonatkozóan. Az Affideának egészségügyi szolgáltatóként jogszabályban előírt kötelessége az Önnek nyújtott szolgáltatások pontos dokumentálása.

Az általunk kezelt adatokkal – így különösen a pontos adatkörökről, az adatok pontos forrásáról – kapcsolatban jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

3. Meddig őrizzük meg az adatokat?

Az Affidea az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához, valamint a vonatkozó egészségügyi, adóügyi, számviteli és egyéb jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig őrzi meg az Ön személyes adatait. Amikor a jogszabályban előírt adatmegőrzési idő lejár, töröljük vagy (a fentiekben definiáltak szerint) anonimizáljuk az adatait. Az Affidea nem törli az adatokat, amennyiben a megőrzésükre vonatkozó bármilyen egyéb jogalap fennáll, például ha valamely követeléssel szembeni védekezés esetén az Affidea jogos érdeke ezt kívánja, ez esetben azonban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Személyes adatai megőrzésének az idejével kapcsolatban jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

4. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Affideával fennálló kapcsolata alatt három csoport tagjaival oszthatjuk meg személyes adatait: (1) általunk megbízott szolgáltatókkal, (2) tőlünk független szolgáltatókkal, valamint (3) azokkal, akikkel Ön kéri.

(1) Az Affidea szolgáltatók (úgynevezett adatfeldolgozók) bevonásával végzi a másoktól gyűjtött, illetve az Affidea által rögzített személyes adatok kezelését (pl. orvosi és pénzügyi szoftver- és hardverszolgáltatók, szerződéses egészségügyi szakemberek, papíralapú dokumentumok tárolását végző szolgáltatók). Az adatfeldolgozók az Affidea nevében és az Affidea írásos utasításai szerint járnak el. Az adatfeldolgozókkal mindössze azokat az adatokat közöljük, amelyek ismeretére feltétlenül szükségük van.

(2) Személyes adatait harmadik (azaz tőlünk független) felekkel az alábbi esetekben közöljük:

a) ha a jogszabály előírja (pl. egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben történő rögzítése);

b) ha az egy Önnel szerződött egészségügyi szakemberrel vagy biztosítóval szemben vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges;

c) ha az Ön létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, más egészségügyi szakemberekkel is megoszthatunk az Ön egészségére vonatkozó adatokat.

Ezen harmadik felekkel mindössze azokat az adatokat közöljük, amelyek megosztása elengedhetetlen.

(3) Ön kérheti, hogy egészségügyi adatait továbbítsuk az Önt beutaló szakember vagy háziorvosa részére. Ilyen igény esetén javasoljuk, hogy mindenekelőtt érdeklődjön, hogyan és miért fogja az illető az Ön személyes adatait kezelni. A harmadik felek által folytatott adatkezelési tevékenység kívül esik az irányításunkon és felelősségi körünkön. Ha szeretné, hogy egészségügyi adatait más egészségügyi szakemberekkel is közöljük, recepciósaink nyújthatnak tájékoztatást az adattovábbítás lehetséges módjait illetően.

Azzal kapcsolatban, hogy kivel osztjuk meg személyes adatait, jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

5. Külföldre történő adattovábbítás

Személyes adatait Európán kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére is szükséges lehet továbbítani. Az Európán kívülre történő adattovábbítást megelőzően adatai biztonsága érdekében ellenőrizzük, hogy (1) a fogadó ország az Európai Bizottság döntése alapján adatvédelmi szempontból megfelelő-e, valamint hogy (2) alkalmazásra kerülnek-e úgynevezett Kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU szabvány szerinti szerződések. Amennyiben adatait olyan országba kell továbbítanunk, amelynek megfelelőségét az Európai Bizottság döntésében nem állapította meg, az adattovábbítást megelőzően tájékoztatjuk Önt.

Személyes adatai földrajzi helyével kapcsolatban jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

6. Személyes adatainak biztonsága

Személyes adatainak biztonsága elsődleges fontossággal bír számunkra. Személyes adatait körültekintően kiválasztott szolgáltatónkkal együtt biztonságos módon tároljuk. A megbízásunkból egészségügyi adatokat kezelő szolgáltatóktól magas szintű védelmet várunk el.

Megköveteljük, hogy szigorú biztonsági intézkedésekkel óvják személyes adatait az elvesztéssel, visszaéléssel, valamint az illetéktelen hozzáféréssel, illetve adattovábbítással szemben.

7. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg.

7.1. A személyes adataihoz való hozzáférés. Ez azt jelenti, hogy jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Affidea kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Affidea megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje.

7.2. A személyes adatok helyesbítése. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, felhívhatjuk Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa számunkra.

7.3. A személyes adatok törlése. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti személyes adatai törlését. Adatok törlésének akkor van helye, amennyiben (i) az adott személyes adatra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; (ii) olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) olyan adatkezelésről van szó, amely az Affidea vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük, vagy (v) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

7.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén főszabályként a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de egyebekben nem folytathatjuk a kezelésüket. Adatkezelés korlátozásának akkor van helye, amennyiben (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Affidea jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog. Ennek értelmében Ön jogosult kérni, hogy Önnek vagy más adatkezelőnek adjuk át azokat a személyes adatait, amelyeket hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott rendelkezésünkre és automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezelünk. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg Ön megalapozott törlési kérelemmel is él.

7.6. Tiltakozási joggal élhet a személyes adatok üzletfejlesztés céljára, vagy egyéb az Affidea vagy harmadik személy jogos érdekén, mint jogalapon alapuló célra történő felhasználása ellen. A tiltakozásnak az Affidea nem köteles helyt adni, ha bizonyítjuk, hogy (i) az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy (ii) az adatkezelés az Affidea jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

7.7. Jogorvoslathoz való jog. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak általunk történő kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat, panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti (honlap: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ugyanakkor természetesen bízunk benne, hogy először nekünk jelzi majd a problémáját. Joga van továbbá a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni, és – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.

Ha a fenti jogai gyakorlása folytán, kérésére helyesbített, kiegészített, törölt, korlátozott adatkezelés körébe vont személyes adatokat korábban más személlyel közöltük, kérése teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést. Önt kérésére tájékoztatjuk továbbá ezen személyek kilétéről.

Amennyiben az Ön személyes adataihoz való hozzáférésének joga, valamint az adathordozhatósághoz kapcsolódó joga hátrányosan érinti mások jogsit és szabadságait, az Affidea jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti jogaival kapcsolatban vagy élni kíván azok bármelyikével, vagy korábbi hozzájárulását vissza kívánja vonni, forduljon recepciósainkhoz vagy vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztségviselőnkkel a lenti elérhetőségek valamelyikén.

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Affidea adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem történik.

Profilalkotást, azaz a személyes adatok automatizált módon való összekapcsolását, értékelését az Affidea a marketing célú hírlevelek, ajánlatok, valamint időszakosan aktuálissá váló vizsgálatokról szóló emlékeztető üzenetek küldése céljára végez az Ön erre vonatkozó hozzájárulása – egészségügyi adatok esetén kifejezett hozzájárulása – esetén. Ez a folyamat azonban kizárólag azzal az előzetes tájékoztatásban is jelzett következménnyel járhat Önre nézve, hogy névre szóló ajánlatot, hírlevelet, vizsgálati emlékeztetőket kap az Affideától, amely nem minősül olyan döntésnek, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9. Teendők kérdés esetén

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztségviselőnkkel (postacíme: 1083 Budapest Bókay János utca 44-46. 8.em.; e-mail címe: dpo.hu@affidea.hu; telefonszáma: +36 1-317-8610) vagy forduljon recepciósainkhoz.