Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

Affidea Páciensportál felhasználási feltételek

BEVEZETÉS

Üdvözöljük a lelet.affidea.hu webcím alatt található és az Affidea Magyarország Kft. (székhely: H-1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em.; “Affidea”) által működtetett Affidea Páciensportálon.

Az Affidea Páciensportál az alapértelmezett módja annak, ahogyan Ön hozzáférhet az Affidea által Önnel kapcsolatosan létrehozott orvosi leletekhez és diagnosztikai képfelvételekhez (Affidea Dokumentumok”), illetve lehetőséget biztosít, a vizsgálattal kapcsolatos tevékenységek otthoni, kényelmes elvégzéséhez (lásd Rendeltetésszerű használat részt). Az Ön Affidea Páciensportálra történő regisztrációjától vagy az Affidea Páciensportál fiókjának későbbi törlésétől függetlenül ezen Affidea Dokumentumokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően megőrizzük, és azokkal kapcsolatos jogait (beleértve az Ön hozzáférési jogát is) más módokon teljesítjük.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ÉS EGYÉB ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy az Affidea Páciensportálhoz történő hozzáférésére, valamint annak használatára a jelen Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok irányadók. Az Affidea Páciensportálra történő regisztrációja során Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Ön nem jogosult az Affidea Páciensportál használatára, amennyiben nem fogadja el teljes egészében a jelen Felhasználási Feltételeket.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük az Affidea Páciensportál működését, vagy részben vagy egészben megváltoztassuk az Affidea Páciensportált, valamint a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Affidea Páciensportálon a saját belátásunk szerint, bármilyen előzetes értesítés nélkül, bármikor módosításokat hajthatunk végre. Ön tudomásul veszi, hogy az Affidea nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik személlyel szemben az Affidea Páciensportál működésének bármilyen módosításával, felfüggesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan.

Arra kérjük, hogy az Affidea Páciensportálra történő következő bejelentkezésekor újra tekintse át a jelen Felhasználási Feltételeket, és tájékozódjon minden időközben történt esetleges változásról. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy az Affidea Páciensportálnak a jelen Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követő használatával Ön tudomásul veszi ezen módosításokat, függetlenül attól, hogy ténylegesen áttekintette-e őket vagy sem.

Az Affidea Páciensportál egyes részei vonatkozásában érvényben lehetnek további szabályok, irányelvek, licencszerződések, felhasználói megállapodások vagy egyéb feltételek, amelyek az Affidea Páciensportál meghatározott funkcióinak elérésére vagy felhasználására vonatkoznak. Amennyiben a jelen Felhasználási Fetételek és az Affidea Páciensportál egy adott részére vonatkozó szabályok, irányelvek, licencszerződések, felhasználói megállapodások vagy egyéb feltételek között ellentét vagy ellentmondás van, úgy az Affidea Páciensportálhoz történő hozzáférés és annak használata tekintetében ezen utóbbiak élveznek elsőbbséget.

Az Affidea Páciensportál használatára irányadó a vonatkozó Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztató és az Affidea Páciensportál cookie-kól szóló tájékoztatója is.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az Affidea Páciensportál célja az, hogy minden, a vizsgálathoz szükséges tevékenységet akár otthonában is el tudjon végezni és a vizsgálatot követően hozzáférést biztosítson Önnek az Affidea Dokumentumokhoz.

A Páciensportál funkciói:

  1. Előzetes regisztrálás
  2. Időpontfoglalás, módosítás, törlés
  3. Ellátáshoz szükséges dokumentumok feltöltése
  4. Ellátáshoz szükséges beleegyezők kitöltése (véglegesítésük az egészségügyi centerben történik meg)
  5. Az ellátást követően keletkezett dokumentumok hozzáférése, azok harmadik személy általi hozzáférésének engedélyezése
  6. Más személy meghatalmazásának eredményeként, hozzáférés az Ő ellátását követően keletkezett egészségügyi dokumentumokhoz (példásul kisgyermek, vagy idős páciens esetében, aki nem rendelkezik email címmel, hogy saját Páciensportált hozzon létre).

Az Affidea Páciensportál kizárólag személyes célokra használható, és semmilyen üzleti haszonszerzés érdekében nem vehető igénybe.

Az orvosi lelet és a diagnosztikai képanyagok értelmezése orvosi szakértelmet igényel. Egészségi állapotának megértése érdekében minden esetben forduljon orvoshoz.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Affidea Páciensportálhoz csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá. Ön bármilyen többletköltség nélkül jogosult az Affidea Páciensportál használatára.

Az Affidea Páciensportálra történő regisztrációval Ön kijelenti és szavatolja, hogy joga, felhatalmazása és lehetősége van a jelen megállapodás megkötésére, valamint a jelen Felhasználási Feltételek betartására.

FIÓK BIZTONSÁG

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására, az adatok pontosságának fenntartására és az információk helyes felhasználásának biztosítására. Fiókja és profilja jelszóval védett. Azt javasoljuk, hogy senkivel se ossza meg jelszavát. Felhasználónevének és jelszavának bizalmas kezeléséért Ön felel, továbbá teljes felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely felhasználóneve és jelszava felhasználásával történik. Az Affidea nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen rendelkezés be nem tartásából származik.

Munkatársaink semmilyen körülmények között nem kérik el az Ön jelszavát. Ne felejtsen el kijelentkezni a fiókjából és bezárni a böngészőablakot, amikor egy adott munkamenetet befejezett. Ez annak biztosítása érdekében szükséges, hogy mások ne férjenek hozzá személyes adataihoz (ideértve az egészségügyi adatait is), amennyiben valakivel megosztja számítógépét, vagy nyilvános helyen olyan számítógépet használ, amely mások számára is hozzáférhető. Amennyiben Ön megosztja másokkal is számítógépét, azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki az automatikus bejelentkezés funkciót.
Semmilyen interneten vagy bármely vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel teljeskörű biztonságossága nem garantálható. Ennek eredményeként, ugyan mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait, nem tudjuk garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, így ezt Ön a saját felelősségére teszi.

Ha valakinek (általában más egészségügyi szakembereknek) hozzáférést kíván biztosítani orvosi leleteihez és diagnosztikai képeihez, akkor se ossza meg a bejelentkezési adatait. Nekünk fontos az Ön egészségügyi adatainak bizalmas jellege, ezért biztonságos dokumentummegosztási funkciókat kínálunk az Affidea Páciensportálon. Többfaktoros hitelesítést használunk, mielőtt harmadik személyek számára hozzáférést engedünk az Ön egészségügyi adataihoz. Ez azt jelenti, hogy a hozzáférést csak azt követően engedélyezzük, ha a harmadik személy sikeresen bemutatta az Ön által erre a célra létrehozott egyedi azonosítót (PIN-kód).

Az Affidea Páciensportál használata során kizárólag Ön felelős a harmadik személyekkel folytatott kapcsolattartásáért. Kizárólag Ön határozza meg, hogy kinek kíván hozzáférést biztosítani személyes adatihoz. Ön tudomásul veszi, hogy az Affidea semmilyen módon nem vizsgálja meg azon harmadik személyeket, akikkel az adatait az Affidea Páciensportálon keresztül meg kívánja osztani, továbbá az Affidea nem vizsgálja meg ezen harmadik felek hátterét sem, valamint nem kísérli meg ellenőrizni elérhetőségük megfelelőségét. Kizárólag Ön jogosult meghatározni azt, hogy mennyi ideig engedélyezi a hozzáférést személyes adataihoz harmadik személyek számára.

Az Ön (vagy az Ön által kijelölt személy) által letöltött egészségügyi leletek és diagnosztikai képek másolata az Affidea ellenőrzésén és felelősségén kívül esik. Amint a digitális példányok elhagyják az általunk nyújtott biztonságos környezetet, nem korlátozhatjuk az ezekhez történő hozzáférést, illetve nem akadályozhatjuk meg az illetéktelen felhasználásukat. Egészségügyi adatainak védelme érdekében azt javasoljuk, hogy tárolja azokat biztonságos elektronikus és fizikai tárhelyen.

HATÁLY

Fiókja addig marad aktív, amíg Ön nem törli azt.

Az Affidea fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy további értesítés nélkül kivizsgálja és haladéktalanul törölje fiókját, amennyiben Ön visszaélésszerűen használja az Affidea Páciensportált, vagy nem tartotta be a jelen Felhasználási Feltételeket.

Az Affidea Páciensportál integritásának védelme érdekében az Affidea fenntartja a jogot arra vonatkozóan is, hogy saját belátása szerint az Affidea Páciensportálhoz való hozzáférést bármikor blokkolja egyes regisztrált felhasználók és/vagy bizonyos IP-címek vonatkozásában.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

Az Affidea PÁCINESportált AZ ÁLTALUNK MEGHATÁROZOTT TARTALOMMAL ÉS FUNKCIONALITÁSSAL NYÚJTJUK AZ ÖN SZÁMÁRA. Az Affidea nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot vagy garanciát az Affidea páciensportál működésével, az Affidea páciensportálon található információkkal, tartalmakkal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. Ön kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy az Affidea páciensportál használata az Ön kizárólagos felelőssége. Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, ideértve, de nem kizárólagosan a forgalmazhatóságot és az adott célra való alkalmasságot. Nem garantáljuk, hogy ez a webhely, annak szerverei vagy a tőlünk küldött e-mailek vírusoktól vagy más káros komponensektől mentesek. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely az Affidea páciensportál használatából származik, ideértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, esetleges, büntető jellegű és következmény károkat is.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Affidea Páciensportálra beépített vagy az Affidea Páciensportálon elérhető összes védjegy, valamint egyéb elemek és anyagok (az Egyéb Dokumentumok kivételével) az Affidea kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint azok értelmezésére a magyar jog irányadó. Az Affidea Páciensportállal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Ön vállalja, hogy kártalanítja az Affideát, annak leányvállalatait, tisztviselőit, ügynökeit, más partnereit és alkalmazottait az Affidea Páciensportálnak az Ön által a jelen Felhasználási Feltételeket sértő és/vagy a fent ismertetett szavatosságait és garanciáit bármilyen módon sértő használatából eredő bármely harmadik személy által okozott vagy azokból eredő veszteségekkel, felelősséggel, igényekkel vagy követelésekkel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is.

Kérjük, a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a reception@affidea.com email címen.

A jelen Felhasználási Feltételek kelte: 2021.10.20.