Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

Adatvédelmi tájékoztató Radiológia éjszakája 2021

Adatvédelmi ígéretünk

Az Affidea elkötelezett az iránt, hogy tiszteletben tartsa az Ön adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait. Rendkívül fontos számunkra, hogy biztonságosan tároljuk az Ön személyes adatait. Az Adatvédelmi tájékoztató a Radiológia éjszakája_2021. eseményünkre regisztrált résztvevők számára („Tájékoztató”) tartalmazza a lényeges információkat azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük a személyes adatait, amikor a rendezvény megszervezése, a közben készült hang és képi felvételek, vagy a rendezvényt követő értékelésének érdekében kapcsolatba lépünk Önnel. Kérjük, szánjon néhány percet a Tájékoztató elolvasására, hogy tisztában legyen azzal, hogyan és miért kezeljük az Ön személyes adatait. A Tájékoztatóban az alábbi témákkal kapcsolatban talál információt:
(a) az adatkezelő személye és elérhetőségei;
(b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
(c) az adatkezelés céljai és jogalapja;
(d) az Ön személyes adatainak címzettjei;
(e) a személyes adatok tárolásának időszaka;
(f) az Ön jogai az adatvédelmi jogszabályok szerint.
  

Adatvédelmi tájékoztató
Radiológia éjszakája 2021.

Az Affidea etikus egészségügyi szolgáltató. Az „Affidea” (valamint a T/1 személyű személyes (mi, minket, nekünk) és birtokos névmások (mienk) alatt az Affidea Magyarország Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet) és társadatkezelőjét, nevezetesen az Affidea BV-t (székhely: Vijzelstraat 68 1017HL Amszterdam, Hollandia) értjük. Az Ön kapcsolattartója a magyarországi adatvédelmi tisztviselőnk. Az elérhetőségek megtalálhatók a 10. pontban.

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Elköteleztük magunkat amellett, hogy az adatkezelés során megóvjuk személyes adatait, illetve a jogszabályok is erre köteleznek bennünket. Az Affidea az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli.
Ha Ön később meggondolná magát, hozzájárulását bármikor visszavonhatja úgy, ha kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel (lásd az elérhetőségeket az alábbi 10. pontban). Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem hat ki a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa

Annak érdekében, hogy a Radiológia éjszakája_2021. eseményre regisztrálni tudjon, az Ön neve, email címe és egészségügyi adatainak megadására kérjük (terhesség fennállása, szervezetében lévő fémtartalmú idegen test megléte, elektromos árammal működő készülék viselése).
Affidea által szervezett rendezvényen fénykép, film vagy hangfelvétel készülhet, melyeken a rendezvényen résztvevők feltűnhetnek (feltéve, ha nem viselnek „ne fotózzon” jelvényt).

3. A személyes adatok forrása

Az Affideával fennálló kapcsolata során az Öntől kapott személyes adatot gyűjtjük.

4. A személyes adat kezelésének célja

A Radiológia éjszakája_2021. esemény regisztrációjához, a kedvezményre jogosító kupon átadásához és a rendezvénnyel kapcsolatos visszajelzéséhez, valamint az MR vizsgáló helyiségbe való belépéshez, Ön egészségének védelme érdekében, szükséges az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelése.
Affidea által szervezett rendezvényen fénykép, film vagy hangfelvétel készítése történhet, melyeken a rendezvényen résztvevők feltűnhetnek (feltéve, ha nem viselnek „ne fotózzon” jelvényt) valamint megőrzésre kerülnek kizárólag Affidea számára elérhető adathordozón. A kiválasztott fotók közzé tehetők on-line módon (honlapunkon, közösségi médián, nyilvános videón, hírlevélben stb.) vagy felhasználhatók a nyilvánosság számára marketing anyagok létrehozásához.

5. Az adattárolás időtartama

Az Affidea az személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ettől eltérő esetben az Ön nevét és email címét legkésőbb a rendezvényt követő 5 napig, az egészségügyi adatival kapcsolatos nyilatkozatát 2 évig őrzi meg, azt követően töröljük az adatbázisból.

6. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Affideával fennálló kapcsolata alatt az Ön személyes adatait más szolgáltatókkal nem osztjuk meg.

7. Külföldre történő adattovábbítás

Személyes adatait külföldre nem továbbítjuk.

8. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok szerint Ön az alábbi jogokkal rendelkezik.
a) A személyes adataihoz való hozzáférés joga. Azt jelenti, hogy jogosult értesülni adatai kezelésének a tényéről, hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy mit tesz az Affidea a személyes adataival.
b) A személyes adatok helyesbítésének kérése. Ennek értelmében kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.
c) A személyes adatok törlésének kérése. Azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amennyiben az adatkezelés folytatásának nincs jogszerű célja, kérheti személyes adatai törlését.
d) A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de nem folytathatjuk a kezelésüket.
e) Adathordozhatósághoz való jog. Ennek értelmében Ön bármikor hozzáférhet a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataihoz és különböző szolgáltatások keretében saját céljaira felhasználhatja azokat. Személyes adatainak elektronikus másolatát egyszerűen lekérheti és továbbíthatja, továbbá kérheti azok más adatkezelő részére történő továbbítását.
f) A személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozás joga.

Amennyiben az Önt megillető jogokkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vagy gyakorolni kívánja azokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban hivatkozott személyes adatok vonatkozásában, kérelmét (lehetőség szerint ekként címezve) írásban nyújthatja be Adatvédelmi tisztviselőhöz (az elérhetőségeit lásd lent).

9. Az Adatvédelmi tájékoztató aktualizálása

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a partnerkapcsolatainkban és az adatvédelmi gyakorlatainkban szükség szerint végrehajtott változtatásoknak megfelelően módosulhat. Szíveskedjék az Adatvédelmi tájékoztatóban esetlegesen bekövetkező változásokat rendszeres időközönként ellenőrizni. Amennyiben ezen változások lényeges mértékben érintik a magánélethez való jogait, e-mailt küldünk, és az Adatvédelmi tájékoztató tetején feltüntetjük a legutóbbi módosítás időpontját.

10. Kérdések és észrevételek

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval, illetve adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat (e-mail: dpo.hu@affidea.hu).

Panaszát az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti [cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410], javasoljuk azonban, hogy esetleges problémáival először mindig hozzánk forduljon.

Melléklet:

Affidea jogi személy
Név Székhely
Affidea BV Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdam, Netherlands
Medical Service Budapest Kft. 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet
Affidea Magyarország Kft. 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet
Affidea Teleradiológia Kft. 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet