Ionizáló sugárzás a gyógyászatban

By 2012 február 21, keddSajtóközlemények

Az affidea 622 fejlett technológiájú diagnosztikai képalkotó berendezés tulajdonosa és üzemeltetőjeként Európa szerte 15 országban nyújt magas fokú diagnosztikai szolgáltatást a járó- és fekvőbeteg ellátásban egyaránt. Tekintettel arra, hogy számos eszköz ionizáló sugárzás felhasználásával működik, hírlevelünk célja megválaszolni az  Önök munkahelyén alkalmazott sugárzással, és annak kockázatával kapcsolatban  esetlegesen felmerülő, vagy a már hozzánk intézett kérdéseket. Egy ilyen téma részletezése sok helyet igényelne, ami nem áll rendelkezésünkre, ezért most a leggyakrabban feltett kérdésekre és aggodalmakra válaszolunk.

Mi a sugárzás? Vannak-e különböző típusú sugárzások?

Sugárzás vesz körül bennünket. Vannak természetes sugárforrások, mint például a talajból származó, vagy a kozmikus sugárzás, illetve mesterséges eredetűek, például az orvosi berendezések által keltett sugárzás. Számos sugárzás fajtát nem tudunk érzékelni – ami azt jelenti, hogy nem érezzük, nem látjuk, nincs ízük, vagy szaguk.

A sugárzás energia, ami részecske, vagy elektromágneses hullám formájában létezik. Két nagy csoportot különböztetünk meg: ionizáló, illetve nem ionizáló. Az ionizáló sugárzás  lehet részecske (alfa, béta) vagy elektromágneses hullám (gamma és röntgen sugárzás). A nem ionizáló sugárzás elektromágneses hullámokból áll.

Az affidea központokban különböző típusú diagnosztikai és terápiás célú korszerű  orvosi berendezések működnek sugárzás alkalmazásával. Hírlevelünk csak az ionizáló sugárzás diagnosztikai célú felhasználására korlátozódik. Ilyen típusú sugárzást  alkalmaznak a nukleáris medicinában (gamma kamera, SPECT, SPECT/CT, PET/CT) és a diagnosztikus radiológiában (mammográf, CT készülékek, digitális röntgenberendezések, képerősítők, stb.).

Sugárzás a radiológiai diagnosztikában és a nukleáris medicinában

A radiológiai diagnosztikában a sugárzás (röntgen sugárzás) a különböző készülékekbe beépített röntgen csövekből származik. A röntgen készülék által kibocsátott sugárzás elnyelődik a betegben, a vizsgáló helyiség falaiban, padlójában és mennyezetében. A sugárzás megszűnte után a vizsgáló helyiség levegőjében nem marad sugárzás. Másfelől, a nukleáris medicinában a sugárzás (gamma sugárzás) a betegbe beadott radiofarmakonból származik és nem a vizsgáló berendezés bocsátja ki.

Az ionizáló sugárzás energiát, vagy „hőt” közöl az elnyelő közeggel, ami megváltoztatja az atomok, molekulák szerkezetét. Amennyiben az elnyelt energia (dózis) mennyisége  meghalad egy bizonyos küszöb értéket, a sejtekben és a DNS molekulákban kárt okozhat. Az elnyelt dózis bármilyen típusú sugárzásból származó, az emberi test egységnyi tömegben elnyelt energia. Az elnyelt dózis mértékegysége a Gy (Gray).

Sugárzás a munkahelyen

Azért, hogy Önök védve legyenek a szivárgó sugárzástól, az összes vizsgáló helyiséget ahol sugárzás felhasználása történik a megfelelő módon árnyékolták, arra alkalmas anyagok felhasználásával, úgy mint az ólom, ólomüveg, beton és vas. Az árnyékolást orvos fizikusok és hatósági megbízottak tervezték, minőségi paramétereit rendszeresen ellenőrzik. Az  összes affidea központot magasan képzett és hatósági engedéllyel rendelkező  munkatársak ellenőrzik.

A nukleáris medicinában használt radiofarmakonokból származó hulladékot árnyékolt tároló edényben vagy helyiségben, lebomlásukig biztonságosan őrzik. A betegek  tartózkodása a vizsgálatoktól függő ideig, a számukra kijelölt helyiségekre van korlátozva. A várakozási idő elteltével általában visszatérhetnek a napi szokásos tevékenységükhöz.

A radiológiai diagnosztikában, a vizsgáló helyiség ajtaja fölé helyezett piros lámpa a  röntgensugárzás kibocsátása alatt világít, ami a dolgozókat eltiltja a sugárzási térbe történő belépéstől.

A sugárzásnak kitett összes területet jelzéssel látják el, aszerint hogy felügyelt, vagy ellenőrzött, annak érdekében, hogy a jogosulatlan személyek belépését megakadályozzák.

A terhes nők részére figyelmeztető jelzéseket helyeznek el, amelyek felhívják a figyelmüket, hogy ionizáló sugárzás alkalmazásával járó vizsgálat elvégzése előtt terhességükről tájékoztassák a személyzetet.

Sugárvédelmi alapismeretek

Az ALARA angol betűszó (As Low As Reasonably Achievable), jelentése: az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint. Ez a törvény előírja, hogy mindenkinek kötelessége minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a sugárzás dózisa a gyakorlati lehetőségek figyelembe vételével a legalacsonyabb szinten maradjon és megfeleljen az engedélyezett tevékenység céljának.

A radiológiai diagnosztikában a dózisterhelés csökkentésére két lehetőség adott. Ne hagyják figyelmen kívül a figyelmeztető feliratokat és jelzéseket, illetve a sugárzás ideje alatt mindig védett helyen tartózkodjanak.

A nukleáris medicinában a sugárterhelés csökkentésének négy módja ismeretes. Először is, a lehető legkevesebb ideig tartózkodjon a radioaktív anyag közelében. Másodszor, a  radioaktív anyagtól tartson lehető legnagyobb távolságot. Jegyezze meg, hogy amennyiben megkétszerezi a radioaktív sugárforráshoz viszonyított távolságát, a dózisteljesítmény  értéke négyszeresére csökken. Harmadszor, mindig használjon árnyékolást. Nyitott sugárforrások alkalmazásakor védje testét beton, vagy ólom árnyékolással, amennyire lehetséges. Végezetül, a radioaktív szennyeződés elkerülése érdekében mindig viseljen védőköpenyt és kesztyűt, ami távol tartja a radioaktív anyagot bőrétől és a ruházatától, mellyel otthonába távozik.

Védeni a betegeket a sugárzástól

Az ALARA a betegek dózisterhelésének ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten  tartására is vonatkozik, mégpedig olyan módon alacsonyan tartani a dózist, hogy közben a kép minősége ne romoljon. Az affidea központokban használt berendezések kiváló minőségű képeket állítanak elő, a betegek sugárterhelésének alacsonyan tartása mellett. Annak érdekében, hogy az összes készülékünk a korszerű standardoknak megfeleljen, speciálisan képzett együttműködő partnerek ellenőrzik azokat.

A WHO (World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet) előírásainak értelmében a nem foglalkozási dózisterhelésnek kitett dolgozók effektív dóziskorlátja 1  mSv/év. A foglalkozási dózisterhelésnek kitett dolgozók dóziskorlátja 20 mSv/év.

A sugárzás és a terhesség

Tekintettel a gyorsan fejlődő embrió és magzat megnövekedett egészségkockázatára, a terhes dolgozó a terhesség teljes időtartama alatt nem kaphat több mint 1 mSv-t.  Amennyiben terhes lesz, javasoljuk, hogy arról tájékoztassa menedzserét, annak érdekében, hogy eligazítást kapjon, illetve lehetőséget arra, hogy bármilyen esetleges aggodalmát megbeszélhesse speciálisan képzett együttműködő partnereinkkel.

Biztonságos-e affidea központban dolgozni?

Az affidea cég szigorúan eleget tesz minden környezetvédelmi, egészségügyi és  biztonsági előírásnak. Az összes sugárvédelmi eljárást mindegyik affidea központban alkalmazzák. Orvos fizikusok gyakran szerveznek auditokat, az épületeket és  berendezéseket rendszeresen karbantartják, hogy tökéletes állapotban legyenek, így az összes munkatárs és vizsgált személy sugárvédelme mindig biztosítva van.


Visszahívást kérek

Kérem adja meg telefonszámát:

Szeretne részletesebb tájékoztatást kapni szolgáltatásainkról, vagy időpontot egyeztetne velünk? Kérjük, adja meg telefonszámát, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot!

✓ Helyes formátum Helytelen formátum Kérem fogadja el az adatkezelési tájékoztatót!